www.hypotheek-actueel.nl
Financiƫle informatie, links en rekenmodules
vrijdag 02 december 2022

'Nieuwe overstromingsdekkingen binnen handbereik'

Aon en Aon Benfield zien op korte termijn kansen voor een nieuwe dekking tegen het overstromingsrisico in Nederland. Doordat verzekeraars in toenemende mate hun risico's kunnen onderbrengen bij herverzekeraars kunnen ze makkelijker het overstromingsrisico afdekken. Vorige week kwamen de nieuwe verzekeraar Neerlandse en Vereniging Eigen Huis al met een overstromingsverzekering op de proppen.

Tot voor kort was Nederland het enige land in Europa waar burgers en bedrijven zich niet afdoende konden verzekeren tegen een overstroming. De catastrofepolis van Neerlandse, waarbij VEH-leden een premiekorting van 10% krijgen, is de eerste verzekering sinds de watersnoodramp van 1953 die het risico afdekt. Volgens Aon is deze verzekering slechts het begin. "Vanuit de internationale herverzekeringsmarkt wordt met grote interesse gekeken naar de ontwikkelingen op het overstromingsdossier", aldus Bob Reichenfeld, bestuursvoorzitter van Aon Benfield Nederland, dat met een team de mogelijkheden onderzoekt om het risico af te dekken. Daarbij wordt gedacht aan een marktoplossing in de vorm van bijvoorbeeld de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden. "Op die basis is er voldoende catastrofecapaciteit in herverzekeringsmarkt beschikbaar", aldus Reichenfeld.

Meer verzekeringsmogelijkheden verbeteren volgens Aon het vestigings- en investeringsklimaat van Nederland, zorgen voor een vermindering van de economische risico's en verplaatsen de financiƫle risico's van de overheid naar de verzekeringsmarkt. Om die reden zou de overheid verzekeringen tegen overstromingsrisico's verplicht moeten stellen, aldus Aon.

   

Voor u geselecteerd uit de media:
Hoe weet je dat je niet te veel voor een woning betaalt? Volg De Gouden Tips voor het kopen van een woning
De Gouden Aankooptips! Hoe weet je dat je niet te veel voor een woning betaalt? Volg De Gouden Tips voor het kopen van een woning