www.hypotheek-actueel.nl
Financiƫle informatie, links en rekenmodules
dinsdag 28 mei 2024

Deelakkoord centraal tijdens debat begroting 2013

Rijksoverheid.nl omarmt moderne standaarden en technieken.

Uw webbrowser (Microsoft IE6) ondersteunt deze standaarden niet. Stap daarom over op een recente browser.

U bevindt zich hier: Home > Ministeries > Financien > Nieuws > Deelakkoord centraal tijdens debat begroting 2013

Deelakkoord centraal tijdens debat begroting 2013

Nieuwsbericht | 04-10-2012

De Tweede Kamer heeft op 3 en 4 oktober tijdens de Algemene Financiele Beschouwingen de begroting voor 2013 besproken. Het debat met minister De Jager en staatssecretaris Weekers (beiden Financien) ging niet alleen over de Miljoenennota maar ook over de voorstellen uit het Deelakkoord van VVD
en PvdA; de twee partijen die momenteel onderhandelen over de vorming van een nieuw kabinet.

Deelakkoord

Met het op 1 oktober gesloten Deelakkoord willen VVD en PvdA de begroting voor 2013, die op Prinsjesdag werd ingediend door het demissionaire kabinet, op een aantal punten wijzigen. De aanpassingen omvatten onder andere het niet invoeren van belasting op woon-werkverkeer (forensentaks) en het
schrappen van zowel de langstudeerboete als de eigen bijdrage van EUR 7,50 voor iedere dag dat iemand in een ziekenhuis ligt. In plaats daarvan gaat de assurantiebelasting van 9,7 naar 21%, wordt het vitaliteitssparen niet ingevoerd en gaat de AOW-leeftijd versneld omhoog. Een volledig
overzicht van alle punten uit het Deelakkoord is te vinden op de speciale website over de kabinetsformatie.

Begrotingstekort

De begroting voor 2013 die op Prinsjesdag werd gepresenteerd, is gebaseerd op het Begrotingsakkoord waarover VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie eind april overeenstemming bereikten. De maatregelen uit dit Begrotingsakkoord brengen het begrotingstekort in 2013 terug tot naar verwachting
2,7% van het bruto binnenlands product (bbp). De wijzigingen die VVD en PvdA voorstellen in het recent gesloten Deelakkoord leiden niet tot een aanpassing van deze prognose.

Verdere procedure

De Tweede Kamer zal dinsdag 9 oktober stemmen over alle tijdens het debat geopperde begrotingsaanpassingen. Daarbij komt ook de motie over het door VVD en PvdA gesloten Deelakkoord aan de orde. De diverse departementale begrotingen en het Belastingplan worden vervolgens in afzonderlijke
debatten besproken, waarna ook de Eerste Kamer zich nog over de begroting zal buigen.

Voor u geselecteerd uit de media:
Hoe weet je dat je niet te veel voor een woning betaalt? Volg De Gouden Tips voor het kopen van een woning
De Gouden Aankooptips! Hoe weet je dat je niet te veel voor een woning betaalt? Volg De Gouden Tips voor het kopen van een woning